jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: kat is werkelijk prachtig.

2: Zie jij beer daar?

3: konijn is alweer ontsnapt uit het hok.

4: Helaas is egel niet meer in leven.

5: paard loopt alweer op het dak.

6: Mama, krokodil heeft mij gebeten.

7: Tussen de bomen zie je aap waar ik het over had.

8: Wil jij hond van je even aanlijnen?

9: tijger kijkt erg treurig.

10: Ik zou graag zalm daar willen hebben.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
volgende oefening:
die of dat in zinnen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.