jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden in zinnen 2

Score

0%


Vruchten. Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: vrucht waar het verhaal van Adam en Eva om draait is appel.

2: appel valt niet ver van de boom.

3: kiwi staat bekend om de hoeveelheid vitamine C.

4: banaan staat juist bekend om zijn kromme vorm.

5: mango, meloen en abrikoos die in de fruitschaal liggen zijn voor de fruitsalade.

6: Ik heb bij groenteboer een hele berg fruit gekocht.

7: laatste framboos stop ik vlug in mijn eigen mond.

8: Er vliegt een kauw weg met laatste bosbes van de struik.

9: peer was aan het rotten en viel uit boom.

10: Haal jij fruit even op markt?

vorige oefening:
lidwoorden in zinnen 1
volgende oefening:
lidwoorden in zinnen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.