jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voegwoorden herkennen 3

Score

0%


Voegwoorden of verbindingswoorden plakken zinnen aan elkaar. In deze oefening moet je in deze samengestelde zinnen de voegwoorden aanklikken.

Lees eventueel eerst de uitleg van de voegwoorden of maak direct de oefeningen om voegwoorden in te vullen.


1: Juf melis is gek op grammatica en ze is dol op spelling.

2: De cursist wilde graag extra lessen krijgen, maar helaas had de docent geen tijd.

3: Juf Melis houdt van lesgeven en ze vindt het leuk om oefeningen te maken.

4: Dina wilde graag haar toets afmaken, maar haar pen was leeg.

5: Wil je mij naar huis brengen, als je straks die kant op gaat?

Uitleg over: Voegwoord ofwel verbindingswoord
vorige oefening:
voegwoorden herkennen 2
volgende oefening:
voegwoorden herkennen 4

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.