jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: signaalwoorden door elkaar 2

In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden entekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor de hettekstverband opsomming en het tekstverband tegenstelling. Kies steeds het juiste tekstverband bij de gegeven signaalwoorden.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam