jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden invullen 5

Score

0%


Bomen. Vul het juiste lidwoord in. Kies uit 'de' of 'het'.

1: eik

2: spar

3: iep

4: linde

5: beuk

6: esdoorn

7: populier

8: es

9: berk

10: wilg

Uitleg over: lidwoorden
vorige oefening:
lidwoorden invullen 4
volgende oefening:
lidwoorden invullen 6

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.