jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan beginner 2

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: dunner

2: leuker

3: gekker

4: even intelligent

5: ouder

6: jonger

7: sneller

8: langzamer

9: even vlug

10: even sluw

Uitleg over: als of dan
vorige oefening:
als of dan beginner 1
volgende oefening:
als of dan beginner 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.