jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tekstverbanden door elkaar 3

Je gaat oefenen met het herkennen van tekstverbanden. Lees eerst de algemene uitleg over tekstverbanden en signaalwoorden en lees de uitleg over de opsomminglees de uitleg over de tegenstelling en lees de uitleg over het voorbeeld.

Welk tekstverband is gebruikt in onderstaande zinnen? Kies bij iedere zin het juiste zinsverband, je kunt kiezen uit opsomming, tegenstelling of voorbeeld.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam