jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: niet of geen 2

Score

0%


Deze oefening gaat over de ontkenning ofwel negatie. In deze opdracht ga je 'niet' of 'geen' invullen. Je kunt ook eerst de uitleg van 'niet' en 'geen' lezen.

1: Ik wil meer, ik wil meer.

2: Ik wil handjes geven.

3: Ik wil zeggen elke keer: ‘Jawel mevrouw, jawel meneer.’

4: Ik wil vieze havermout.

5: Ik wil tandjes poetsen.

6: Ik wil aardig zijn maar stout.

7: De titel van het gedicht is ‘Herinneringen aan Holland’, maar ‘Ik ben lekker stout’.

8: Ik ken het gedicht helemaal uit mijn hoofd.

9: Deze zinnen komen uit een gedicht van Fiep Westendorp, maar uit een gedicht van Annie M.G. Schmidt.

10: In dat boek staan tekeningen van Annie M.G. Schmidt, maar van Fiep Westendorp.

Uitleg over: Niet of geen
vorige oefening:
niet of geen 1
volgende oefening:
niet of geen 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.