jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tekstverband tegenstelling 3

Als je een tekst goed wilt begrijpen, dan helpt het als je de signaalwoorden voor bepaalde tekstverbanden herkent. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. In alle onderstaande zinnen staat een tegenstelling, klik het signaalwoord/woordgroepje voor tegenstelling aan.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam