jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze in zinnen 4

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Ik heb perforator altijd achter in de klas staan.

2: Ik leen rode pen altijd uit aan leerlingen die willen nakijken.

3: Ik zou potlood willen slijpen.

4: In etui zit een roze pen.

5: Morgen heb jij schrift helemaal netjes bijgewerkt.

6: Is gum misschien van jou, Nur?

7: Wil jij puntenslijper lenen?

8: In telefoon zit een barst.

9: laptop moet worden gerepareerd.

10: blad viel uit uw tas.

vorige oefening:
dit of deze in zinnen 3
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 5

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.