jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: lidwoorden invullen 3

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: kast

2: bank

3: tafel

4: computer

5: wasbak

6: televisie

7: stoel

8: bed

9: wasmachine

10: bad

Uitleg over: lidwoorden
vorige oefening:
lidwoorden invullen 2
volgende oefening:
lidwoorden invullen 4

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.