jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden invullen 3

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: kast

2: bank

3: tafel

4: computer

5: wasbak

6: televisie

7: stoel

8: bed

9: wasmachine

10: bad

Uitleg over: lidwoorden
vorige oefening:
lidwoorden invullen 2
volgende oefening:
lidwoorden invullen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.