jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan beginner 1

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: even groot

2: kleiner

3: liever

4: mooier

5: even leuk

6: even verliefd

7: slimmer

8: dikker

9: beter

10: even goed

Uitleg over: als of dan
volgende oefening:
als of dan beginner 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.