jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: als of dan beginner 1

In deze opdracht ga je oefenen met als en dan. Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als. Lees de uitleg over als en dan.  

Vul het juiste woord in, kies uit als en dan.  

1: even groot

2: kleiner

3: liever

4: mooier

5: even leuk

6: even verliefd

7: slimmer

8: dikker

9: beter

10: even goed

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam