jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Als of dan?

Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan.
Na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als.


Voorbeelden:

  • Zij is groter dan ik.
  • Ik ben liever dan Sacha.
  • Ik ben even groot als Yael.
  • Bas is even slim als Mohammed.


Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.