jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan gevorderde 1

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: Senna is groter Yael.

2: Yael kan even goed hockeyen Senna.

3: Yael rent sneller Senna.

4: Yael heeft een veel leukere zus Senna.

5: Senna is even grappig Yael.

6: Yael woont langer in Eindhoven Senna.

7: Haar studentenhuis is schoner haar appartement.

8: Senna heeft even lang haar Yael

9: Senna is even lief Yael.

10: Coco was even enthousiast Senna.

volgende oefening:
als of dan gevorderde 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.