jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: als of dan gevorderde 1

In deze opdracht ga je oefenen met als en dan. Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je alsLees de uitleg over als en dan.  Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over als en dan

Vul het juiste woord in, kies uit als en dan.  


1: Senna is groter Yael.

2: Yael kan even goed hockeyen Senna.

3: Yael rent sneller Senna.

4: Yael heeft een veel leukere zus Senna.

5: Senna is even grappig Yael.

6: Yael woont langer in Eindhoven Senna.

7: Haar studentenhuis is schoner haar appartement.

8: Senna heeft even lang haar Yael

9: Senna is even lief Yael.

10: Coco was even enthousiast Senna.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam