jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan gevorderde 2

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: Ik ben groter Sam.

2: Hij kiest hetzelfde vakkenpakket zijn vriendin.

3: Linda reist verder Monique.

4: Ik heb een veel dikker boek gelezen de vorige keer!

5: Dat spel is leuker dat oude spel.

6: Ik heb even goed geleerd jij.

7: Sanne is sneller haar broer.

8: Mijn cijfers voor wiskunde zijn hoger de cijfers van mijn vriendje.

9: Ik vind versgeperste jus d'orange veel lekkerder uit een pak.

10: Ik ben nog steeds even moe vorige week.

vorige oefening:
als of dan gevorderde 1
volgende oefening:
als of dan gevorderde 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.