jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: dit of deze in zinnen 1

In deze opdracht ga je oefenen om het juiste aanwijzend voornaamwoord in een zin te gebruiken. Lees eerst de uitleg over het de uitleg over het aanwijzend voornaamwoord

Vul een aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: kat is werkelijk prachtig.

2: Zie jij beer?

3: konijn is alweer ontsnapt uit het hok.

4: Helaas is egel niet meer in leven.

5: paard loopt alweer op het dak.

6: Mama, krokodil heeft mij gebeten.

7: aap zit graag tussen de bomen in het bos.

8: Wil jij hond van je even aanlijnen?

9: tijger kijkt erg treurig.

10: Ik zou graag zalm hier willen hebben.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam