jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: kat is werkelijk prachtig.

2: Zie jij beer?

3: konijn is alweer ontsnapt uit het hok.

4: Helaas is egel niet meer in leven.

5: paard loopt alweer op het dak.

6: Mama, krokodil heeft mij gebeten.

7: aap zit graag tussen de bomen in het bos.

8: Wil jij hond van je even aanlijnen?

9: tijger kijkt erg treurig.

10: Ik zou graag zalm hier willen hebben.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.