jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: dat of die invullen 1

In deze opdracht ga je het juiste betrekkelijk voornaamwoord invullen. Het is belangrijk om eerst de uitleg over het betrekkelijk voornaamwoord te lezen

Om het juiste betrekkelijk voornaamwoord in te kunnen vullen is het altijd belangrijk het juiste lidwoord te kennen. 

Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: De kat daar loopt, heeft een gebroken poot.

2: De beer in het hok zit, is erg ongelukkig.

3: Het konijn daar rent, is van mijn buurmeisje.

4: De egel daar op de weg wandelt, loopt het risico dat ze over hem heen rijden.

5: Het paard op het dak loopt, is het paard van Sinterklaas.

6: De krokodil in jouw bil beet, had gewoon erg honger.

7: De aap daar boven in de boom zit, heeft een klein banaantje gekregen van de oppasser.

8: De hond los mag lopen, heeft op het gras gepoept.

9: De tijger verliefd was op de leeuw, werd uitgelachen door de andere tijgers.

10: De zalm net nog op mijn bord lag, was echt heel erg lekker.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam