jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden invullen 2

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: fruit

2: vrucht

3: mandarijn

4: kokosnoot

5: cirtoen

6: aardbei

7: blauwe bes

8: ananas

9: kers

10: appel

Uitleg over: lidwoorden
vorige oefening:
lidwoorden invullen 1
volgende oefening:
lidwoorden invullen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.