jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: kat loopt over de tafel.

2: beer slaapt in de winter.

3: konijn houdt van wortels.

4: egel zit in tuin.

5: paard krijgt een veulen.

6: krokodil zit onder het bed.

7: aap komt uit de mouw.

8: hond loopt achter de jongen aan.

9: tijger rent heel erg hard.

10: zalm zit al in de oven.

volgende oefening:
lidwoorden in zinnen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.