jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: hond poept op het gras.

2: pup zit aan de lijn.

3: poes spint zachtjes.

4: paard van Sinterklaas loopt op het dak.

5: rendier van de kerstman vliegt door de lucht.

6: konijn zit in het konijnenhok.

7: vlinder rust uit op onze vlinderstruik.

8: leeuw is gek op luieren.

9: muis piept in het huis.

10: varken knort vrolijk.

volgende oefening:
lidwoorden in zinnen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.