jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: wijten of danken 2

Score

0%


Vul in de onderstaande zinnen danken of wijten in. Lees eventueel de uitleg nog een keer.

1: Sander heeft zijn verkoudheid te aan de slechte weersomstandigheden.

2: Zijn kater heeft hij te aan de buurvrouw, zij had hem de kat namelijk cadeau gedaan.

3: Je hebt het gehaald en dat heb je helemaal aan jezelf te !

4: Dit jaar waren er minder ernstige ongevallen bij de jaarwisseling, dat was te aan allerlei verschillende maatregelen.

5: De enorme brand was helaas toch te aan vuurwerk.

6: Gelukkig was de brand snel ontdekt, dat was te aan een oplettende buurtbewoner.

7: Bram heeft zijn mooie rapport volledig te aan zijn planning, organisatie en natuurlijk zijn inzet tijdens de lessen.

8: De knieblessure van Hans is te aan de verkeerde maat schoenen.

9: De ondergelopen kelder was te aan de hevige regenval van de afgelopen weken.

10: Volgens de reclame heeft ze haar prachtige golvende haren te aan een nieuw merk shampoo.

Uitleg over: wijten of danken
vorige oefening:
wijten of danken 1

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.