jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: wijten of danken 2

Score

0%


Vul in de onderstaande zinnen danken of wijten in. Lees eventueel de uitleg nog een keer.

1: Sander heeft zijn verkoudheid te aan de slechte weersomstandigheden.

2: Zijn kater heeft hij te aan de buurvrouw, zij had hem de kat namelijk cadeau gedaan.

3: Je hebt het gehaald en dat heb je helemaal aan jezelf te !

4: Dit jaar waren er minder ernstige ongevallen bij de jaarwisseling, dat was te aan allerlei verschillende maatregelen.

5: De enorme brand was helaas toch te aan vuurwerk.

6: Gelukkig was de brand snel ontdekt, dat was te aan een oplettende buurtbewoner.

7: Bram heeft zijn mooie rapport volledig te aan zijn planning, organisatie en natuurlijk zijn inzet tijdens de lessen.

8: De knieblessure van Hans is te aan de verkeerde maat schoenen.

9: De ondergelopen kelder was te aan de hevige regenval van de afgelopen weken.

10: Volgens de reclame heeft ze haar prachtige golvende haren te aan een nieuw merk shampoo.

Uitleg over: wijten of danken
vorige oefening:
wijten of danken 1

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.