jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: wijten of danken 2

Wanneer gebruik je wijten en wanneer gebruik je danken? Lees eerst de uitleg over wijten en danken en maak daarna de oefeningen.  

Vul in de onderstaande zinnen danken of wijten in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam