jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: hoofdzin en bijzin 1

In deze opdracht staan allemaal samengestelde zinnen. Oefen eerst met het herkennen van de persoonsvormen in samengestelde zinnen

Kijk goed naar de onderstaande samengestelde zinnen. Lees de uitleg over hoofdzinnen en bijzinnen en oefen alvast met herkennen van het nevenschikkend voegwoord en het onderschikkend voegwoord

Geef aan uit welke combinatie de onderstaande samengestelde zinnen bestaan:

  • hoofdzin+hoofdzin
  • hoofdzin+bijzin 
  • bijzin+hoofdzin 
1:
2:
3:
4:
5:
Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam