jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: feit of mening eenvoudig 9

Lees eerst de uitleg over feiten en meningen. Als onderstaande opdracht te makkelijk is, kun je ook direct naar moeilijkere opdrachten over feiten en meningen.

Klik bij iedere zin het juiste woord aan. Kies uit feit of mening.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam