jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden invullen 4

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit 'de' of 'het'.

1: vensterbank

2: aanrecht

3: raam

4: deur

5: kozijn

6: vloer

7: plafond

8: trap

9: leuning

10: brievenbus

Uitleg over: lidwoorden
vorige oefening:
lidwoorden invullen 3
volgende oefening:
lidwoorden invullen 5

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.