jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: werkwoordstijden slepen 3

Score

0%


Sleep de juiste tijden achter de zinnen. Je kunt de uitleg over de werkwoordstijden hier lezen. 

Kies uit:

o.t.t.: onvoltooid tegenwoordige tijd

v.t.t.: voltooid tegenwoordige tijd

o.v.t.: onvoltooid verleden tijd

v.v.t.: voltooid verleden tijd

1: Agi had een ijsje gekregen. –  

2: Femke kreeg een ijsje. –  

3: Reza heeft een ijsje gekregen. –  

4: Luuk krijgt een ijsje. –  v.t.t. v.v.t. o.v.t. o.t.t.


Uitleg over: De werkwoordstijden (vier)
vorige oefening:
werkwoordstijden slepen 2
volgende oefening:
werkwoordstijden slepen 4

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.