jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat in zinnen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: Wil jij kast naar boven sjouwen?

2: Ga maar lekker even op bank bij het raam zitten.

3: Onder tafel liggen nog wat papiersnippers.

4: computer is gisteren kapot gegaan.

5: Wil jij al wasbakken even schoonmaken?

6: Ik zou graag televisie willen kopen.

7: stoel lijkt mij heel erg lekker liggen.

8: bed ligt vast ook heel lekker.

9: Boven staan twee wasmachines, wasmachine met de bovenlader is kapot.

10: Ik ga graag naar zwembad in Son.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
die of dat in zinnen 1
volgende oefening:
die of dat in zinnen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.