jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat in zinnen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: Wil jij kast naar boven sjouwen?

2: Ga maar lekker even op bank bij het raam zitten.

3: Onder tafel liggen nog wat papiersnippers.

4: computer is gisteren kapot gegaan.

5: Wil jij al wasbakken even schoonmaken?

6: Ik zou graag televisie willen kopen.

7: stoel lijkt mij heel erg lekker liggen.

8: bed ligt vast ook heel lekker.

9: Boven staan twee wasmachines, wasmachine met de bovenlader is kapot.

10: Ik ga graag naar zwembad in Son.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
die of dat in zinnen 1
volgende oefening:
die of dat in zinnen 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.