jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: niet of geen 3

Score

0%


Deze oefening gaat over de ontkenning ofwel negatie. In deze opdracht ga je 'niet' of 'geen' invullen. Je kunt ook eerst de uitleg van 'niet' en 'geen' lezen.

1: Mag ik je een vraag stellen? Nee, dat mag .

2: Nee, je mag vraag stellen.

3: Ik wil dat je iets vraagt.

4: Ik hou van vragen.

5: Ik wil antwoord geven.

6: Ik wil dat je me lastig valt.

7: Ik wil worden gestoord.

8: ik wil lastige vragen.

9: Ik wil verkoper aan mijn deur.

10: Ik wil vragen ik wil antwoorden.

Uitleg over: Niet of geen
vorige oefening:
niet of geen 2
volgende oefening:
niet of geen 4

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.