jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: Dat of die invullen 4

In deze opdracht ga je het juiste betrekkelijk voornaamwoord invullen. Het is belangrijk om eerst de uitleg over het betrekkelijk voornaamwoord te lezen

Om het juiste betrekkelijk voornaamwoord in te kunnen vullen is het altijd belangrijk het juiste lidwoord te kennen. 

Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam