jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tegenwoordige tijd of verleden tijd 6

In welke tijd staat deze zin? Je kunt steeds kiezen uit twee tijden:

  • tegenwoordige tijd (dat is nu)
  • verleden tijd (dat is al geweest)

Kies bij elke zin uit de juiste tijd.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam