jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze in zinnen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Wil jij kast kopen?

2: Heb je al onder bank gekeken?

3: Misschien liggen je sleutels onder tafel.

4: Zou je even naar computer willen kijken?

5: Bah, wat is wasbak vies!

6: Meneer, zou ik televisie mogen kopen?

7: stoel is erg vies geworden.

8: kinderbed is nu echt te klein voor onze zoon.

9: Ik zou wasmachine aan iedereen aanraden.

10: Ik heb rustgevende bad echt even nodig.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze in zinnen 1
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.