jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze in zinnen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: Wil jij kast kopen?

2: Heb je al onder bank gekeken?

3: Misschien liggen je sleutels onder tafel.

4: Zou je even naar computer willen kijken?

5: Bah, wat is wasbak vies!

6: Meneer, zou ik televisie mogen kopen?

7: stoel is erg vies geworden.

8: kinderbed is nu echt te klein voor onze zoon.

9: Ik zou wasmachine aan iedereen aanraden.

10: Ik heb rustgevende bad echt even nodig.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
dit of deze in zinnen 1
volgende oefening:
dit of deze in zinnen 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.