jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: mits en tenzij 3

In samengestelde zinnen kunnen de voegwoorden mits en tenzij worden gebruikt. Lees eventueel de algemene uitleg over voegwoorden of de uitleg over mits en tenzij.

In de volgende samengestelde zinnen moet je mits of tenzij invullen. Let op dat je de meest logische keuze invult!

1: De leerkracht moet erg lachen om grappen, hij ze zelf gemaakt heeft.

2: Harold houdt ook erg van grappen, ze over hem gaan.

3: Mijn schoollaptop werkt perfect, ik het snoer op tijd in het stopcontact doe.

4: Mark gaat naar elke voetbalwedstrijd, hij geen huiswerk heeft.

5: Mark gaat naar elke voetbalwedstrijd, hij te veel huiswerk heeft.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam