jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: die of dat in zinnen 6

In deze opdracht ga je oefenen om het juiste aanwijzend voornaamwoord in een zin te gebruiken. Lees eerst de uitleg over het de uitleg over het aanwijzend voornaamwoord

Vul een aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam