jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: uitroeptekens 2

Score

0%


Sleep het ! (uitroepteken) naar de juiste plek.

1: Stop 

2: Eet  met  je  mond  dicht 

3: Ga  naar  je  kamer 

4: Zet  je  muziek  zachter 

5: Ga  weg 

6: Zit 

7: Geef  antwoord 

8: Geef  poot 

9: Loop  door 

10: Ren  voor  je  leven Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
vorige oefening:
uitroeptekens 1
volgende oefening:
uitroeptekens 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.