jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden invullen 1

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: hond

2: pup

3: poes

4: paard

5: rendier

6: konijn

7: vlinder

8: leeuw

9: muis

10: varken

Uitleg over: lidwoorden
volgende oefening:
lidwoorden invullen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.