jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden invullen 1

Score

0%


1: kat

2: beer

3: konijn

4: egel

5: paard

6: krokodil

7: aap

8: hond

9: tijger

10: zalm

Uitleg over: lidwoorden
volgende oefening:
lidwoorden invullen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.