jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: niet of geen 1

Score

0%


Deze oefening gaat over de ontkenning ofwel negatie. In deze opdracht ga je 'niet' of 'geen' invullen. Je kunt ook eerst de uitleg van 'niet' en 'geen' lezen. 

1: Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed.

2: Is die schoen nieuw? Nee, die schoen is nieuw.

3: Hou je van mij? Nee, ik hou van jou.

4: Ben je blij? Nee, ik ben blij.

5: Ga je mee? Nee, ik ga mee.

6: Wil je een hond? Nee, ik wil hond.

7: Wil je een kat? Nee, ik wil kat

8: Wil je een kopje thee? Nee, ik wil kopje thee.

9: Wil je suiker in je koffie? Nee, ik wil suiker in mijn koffie.

10: Wil je een plastic tasje? Nee, ik wil plastic tasje.

volgende oefening:
niet of geen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.