jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: signaalwoord tegenstelling 4

Als je een tekst goed wilt begrijpen, dan helpt het als je de signaalwoorden voor bepaalde tekstverbanden herkent. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. Klik op de woorden die een signaalwoord voor tegenstelling zouden kunnen zijn.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam