jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: verkleinwoorden in meervoud 2

Deze opdracht is speciaal voor anderstaligen, kijk op jufnt2.nl voor meer oefeningen!

In deze oefening ga je van de zelfstandig naamwoorden een verkleinwoord maken én je gaat het verkleinwoord in het meervoud zetten. Je kunt eerst de uitleg van de verkleinwoorden en de uitleg over het meervoud lezen.

Het meervoud krijgt altijd het lidwoord de.

Maak van de woorden een verkleinwoord in het meervoud.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam