jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: tekstverbanden door elkaar 1

Je gaat oefenen met het herkennen van tekstverbanden. Lees eerst de algemene uitleg over tekstverbanden en signaalwoorden en lees de uitleg over de opsomming en lees de uitleg over de tegenstelling.

Welk tekstverband is gebruikt in onderstaande zinnen? Kies bij iedere zin het juiste zinsverband, je kunt kiezen uit opsomming of tegenstelling.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam