jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Niet en geen

Zowel niet als geen worden gebruikt om iets te ontkennen. De ontkenning wordt ook wel de negatie genoemd. Het verschil tussen niet en geen is voor mensen met Nederlands als tweede taal (NT2'ers) vaak erg lastig. Voor mensen met Nederlands als eerste taal (NT1'ers) gaat het vaak vanzelf goed.


Met het woord niet wordt meestal de hele zin of een groot deel van de zin ontkend en met het woord geen wordt meestal alleen het zelfstandig naamwoord dat er vlak achter staat ontkend.


Hieronder staan de regels zo eenvoudig mogelijk uitgelegd.


Geen

Het woord geen betekent eigenlijk 'niet een' en wordt meestal voor het zelfstandig naamwoord gebruikt.


 • Ik heb een appel. Ik heb geen appel.
 • Ik heb een kat. Ik heb geen kat.
 • Ik heb honger. Ik heb geen honger
 • Ik heb honden. Ik heb geen honden.

Je kunt in plaats van geen dus eigenlijk ook 'niet een' gebruiken, maar dat is niet zo gebruikelijk én er is soms een heel klein betekenisverschil. Dus als je 'niet een' wilt gebruiken, kun je beter geen gebruiken.


Niet

Het woord niet wordt gebruikt om een zin of woordgroep te ontkennen.


 • Ik hou van je. – Ik hou niet van je. (niet houden van)
 • Ik lust graag appels. - Ik lust niet graag appels. (niet lusten)
 • Waar is je jas? Ik heb mijn jas niet. (niet hebben)
 • De hond is niet lief. (niet lief zijn)

Plaats van 'niet' in de zin

Let op: niet kan op verschillende plaatsen in de zin staan, maar er is vaak een belangrijk betekenisverschil.


 • Niet alle cursisten waren op tijd. (Sommige cursisten waren te laat.)
 • Alle cursisten waren niet op tijd. (Alle cursisten waren te laat.)

 • Niet al het snoep was opgegeten. (Er was dus nog snoep over.)
 • Al het snoep is niet opgegeten. (Al het snoep is over.)

In de opdrachten kun je aan de slag gaan met het verschil tussen niet en geen.


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu! Bestel nu een jaarabonnement op jufmelis.nl en krijg de rest van het schooljaar cadeau!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.