jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Objectief en subjectief

Het verschil tussen objectief en subjectief is erg belangrijk, maar nog veel belangrijker is om te weten wanneer iemand objectieve of subjectieve argumenten geeft. Het is ook belangrijk om bij jezelf na te gaan of je in sommige situaties wel objectief bent.


objectief, objectiviteit
  • op feiten gebaseerd
  • iemand wordt niet beïnvloed door gevoel, mening of vooroordeel

subjectief, subjectiviteit
  • op eigen mening gebaseerd
  • iemand wordt beïnvloed door gevoel, mening of vooroordeel (partijdig, bevooroordeeld)

Bij bepaalde beroepen is objectiviteit extra belangrijk. Zo moeten rechters en scheidsrechters objectief zijn. Bij andere beroepen wordt dat juist helemaal niet gevraagd. Zo wordt van de schrijver van een recensie juist verwacht een subjectief stuk te schrijven.


In teksten moet je het verschil tussen objectieve argumenten en subjectieve argumenten kunnen herkennen. Ook is het belangrijk om de begrippen objectief en subjectief goed te onthouden, anders wordt een vraag bij leesvaardigheid immers altijd verkeerd beantwoord. In de opdrachten kunnen de begrippen objectief en subjectief worden getraind.
Om het verschil tussen feiten en meningen te herkennen, kunnen ook eerst deze opdrachten worden gemaakt.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.