jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Te danken of te wijten?

Te danken en te wijten zeggen allebei waardoor iets is gekomen.
Te danken gebruik je als iets positiefs is en te wijten gebruik je bij iets ongunstigs (iets negatiefs).


Voorbeelden:

  • Zijn lage cijfers zijn te wijten aan zijn slechte concentratie.
  • Haar hoge cijfers heeft ze te danken aan haar geweldige inzet.


Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.