jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Te danken of te wijten?

Te danken en te wijten zeggen allebei waardoor iets is gekomen.
Te danken gebruik je als iets positiefs is en te wijten gebruik je bij iets ongunstigs (iets negatiefs).


Voorbeelden:

  • Zijn lage cijfers zijn te wijten aan zijn slechte concentratie.
  • Haar hoge cijfers heeft ze te danken aan haar geweldige inzet.


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.