jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Het wederkerend voornaamwoord: wederkerend vnw.

Uitleg

Het wederkerend voornaamwoord is een onderdeel van taalkundig ontleden, de Latijnse naam is reflexief pronomen.

Het wederkerend voornaamwoord komt alleen voor in combinatie met een wederkerend werkwoord. Het wederkerend voornaamwoord verwijst naar de persoon die het onderwerp is. Het onderwerp komt dus nog een keer in een andere vorm terug. 

Onderstaande zinnen bestaan uit wederkerende werkwoorden en in de voorbeelden zijn de wederkerende voornaamwoorden vet gedrukt.

 • zich schamen
  • ik schaam me
  • jij schaamt je
 • zich ergeren
  • ik erger me
  • u ergert zich
 • zich vergissen
  • jullie vergissen je
  • wij vergissen ons
 • zich scheren
  • hij scheert zich
  • ik scheer me


Sommige werkwoorden zijn altijd wederkerend en sommige werkwoorden zijn soms wederkerend zoals het werkwoord: wassen.

 • Ik was me. (wederkerend)
 • Ik was. (niet wederkerend)


De wederkerende voornaamwoorden

In het onderstaande schema staan de wederkerende voornaamwoorden met daarachter een voorbeeldzin:


Enkelvoud Meervoud
 • ik schaam me
 • jij schaamt je
 • u schaamt zich (u)
 • hij/zij/het schaamt zich
 • wij schamen ons
 • jullie schamen je
 • u schaamt zich (u)
 • zij schamen zich


Tip: Om het wederkerende voornaamwoord in een zin te vinden, bestaat een handig trucje. Als je de zin in de derde persoon enkelvoud zet (de hij-vorm) dan verandert het wederkerend voornaamwoord in 'zich' en dat is vaak wel makkelijk te herkennen. 


Dus: Ik verveel me. -> Hij verveelt zich.


Je kunt oefenen met wederkerend voornaamwoord herkennenwederkerend voornaamwoord invullen of met wederkerend werkwoord en wederkerend voornaamwoord invullen.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Volgende oefening

 • oefening naam