jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: uitdrukking en betekenis 1

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Het is handig om uitdrukkingen goed te begrijpen, want anders kunnen er misverstanden ontstaan. 

Om een uitdrukking te kunnen gebruiken, moet je de betekenis kennen. In deze oefening zie je steeds de betekenis van de uitdrukking en daar zoek je dan de juiste uitdrukking bij. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van figuurlijk taalgebruik.

In deze opdracht zie je vijf betekenissen van uitdrukkingen. Sleep steeds de juiste uitdrukking bij de betekenis.

1: iets onder voorbehoud afspreken -  

2: opscheppen -  

3: iemand iets wijsmaken -  

4: bepalen wat iemand moet doen -  

5: de mouwen opstropen -  iemand de wet voorschrijven iemand iets op de mouw spelden een slag om de arm houden aan het werk gaan hoog van de toren blazen


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam