jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vaste voorzetsels invullen 1

Er zijn veel vaste voorzetsels die bij bepaalde werkwoorden horen. In deze opdrachten ga je oefenen met het invullen van deze vaste voorzetsels.

Lees de uitleg over voorzetsels of oefen eerst met het herkennen van voorzetsels. Je kunt ook direct verder gaan met lastigere opdrachten over het herkennen van het voorzetselvoorwerp.

Vul het juiste voorzetsel in.

1: Hij houdt jou.

2: Anas twijfelt jouw woorden.

3: Ze is gek jou.

4: Praveen verlangt lekker eten.

5: Dina heeft zin het Suikerfeest.

6: Dewi wacht de bus.

7: Baris is kwaad zijn broer.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam