jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: vaste voorzetsels invullen 1

Score

0%


Er zijn veel vaste voorzetsels die bij bepaalde werkwoorden horen. In deze opdrachten ga je oefenen met het invullen van deze vaste voorzetsels.

Vul het juiste voorzetsel in.


Lees de uitleg over voorzetsels of oefen eerst met het herkennen van voorzetsels. Je kunt ook direct verder gaan met lastigere opdrachten over het herkennen van het voorzetselvoorwerp.


1: Hij houdt jou.

2: Anas twijfelt jouw woorden.

3: Ze is gek jou.

4: Praveen verlangt lekker eten.

5: Dina heeft zin het Suikerfeest.

6: Dewi wacht de bus.

7: Baris is kwaad zijn broer.

Uitleg over: Voorzetsel (prepositie)
volgende oefening:
vaste voorzetsels invullen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.