jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woordenschat bij leesvaardigheid 3

Bij toetsen begrijpend lezen (ofwel leesvaardigheid) worden vaak dezelfde soort vragen gesteld. In die vragen komen ook vaak dezelfde woorden voor. Als je de woorden niet kent, is het erg lastig om de toetsvragen te begrijpen.

In de onderstaande opdracht ga je aan de slag met de woordenschat bij leesvaardigheid. Er zijn ook aparte opdrachten om signaalwoorden en verbanden te oefenen.

Sleep de woorden op de juiste plaats in de zinnen. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam