jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: woorden invullen 4

Score

0%


1: Ik verpak het blok kaas altijd in   , dan bederft het namelijk niet zo snel.

2: Einstein was een   .

3: In sommige landen wordt soms een   gepleegd, dat horen wij dan op het journaal.

4: Momenteel is de nieuwe   om je broek in je laarzen te stoppen.

5: Het mooie meisje was verschrikkelijk   , ze deed net of haar klasgenootjes lucht waren.

6: Hij was een   handelsreiziger, hij reisde al jaren over de hele wereld.

7: Je moet je altijd kunnen   in Nederland.

8: Hij leverde flink   op dat werkstuk.

9: In december wordt zijn   beoordeeld.

10: Gelukkig kon de docent de leerlingen in toom   .houden trend folie geroutineerd genie legitimeren functioneren kritiek arrogant coup


vorige oefening:
woorden invullen 3
volgende oefening:
woorden invullen 5

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.