jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: vergelijkingen 1

In de Nederlandse taal worden vaak spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes gebruikt om iets duidelijk te maken. In deze opdracht staan allemaal vergelijkingen. Voor de betekenis van de uitdrukkingen kun je in een woordenboek kijken

Sleep steeds het juiste woord in de vergelijking.

1: zo   als een biet

2: zo   als een mol

3: zo   als een vis

4: zo   als een vos

5: zo   als een aal

6: zo   als de weg naar Rome

7: zo   als een aapgezond oud glad trots sluw rood dik


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam