jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: trappen van vergelijking slepen 1

In deze opdracht sleep je steeds de juiste vorm in de zin. Is het de stellende trap, de vergrotende trap of de overtreffende trap?

Maak ook de andere oefeningen over de overtreffende trap.

Sleep het juiste woord naar de juiste plaats.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam