jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: afkortingen invullen 5

Het is belangrijk dat je afkortingen begrijpt en dat je afkortingen kunt gebruiken. In deze opdracht leer je allerlei afkortingen. Alle afkortingen van de basislijst schooltaalwoorden staan in de oefeningen. 

Je kunt ook eerst eenvoudige oefeningen maken over afkortingen

Geef de afkortingen van de onderstaande woorden.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam