jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

woordenschat: afkortingen slepen 2

Score

0%


In deze opdracht leer je allerlei afkortingen. Alle afkortingen van de basislijst schooltaalwoorden staan in de oefeningen en ik heb extra afkortingen toegevoegd. 

Sleep de juiste afkorting naar het juiste woord. 

1: circa -  

2: door middel van -  

3: en dergelijke -  

4: centimeter -  

5: in plaats van -  

6: bijvoorbeeld -  

7: ten opzichte van -  t.o.v. ca. bijv. en bv. d.m.v. i.p.v. e.d. cm


Uitleg over: afkortingen
vorige oefening:
afkortingen slepen 1
volgende oefening:
afkortingen slepen 3

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.