jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woord in uitdrukking slepen 1

In de Nederlandse taal worden veel uitdrukkingen gebruikt. Een uitdrukking is figuurlijk taalgebruik. Lees de uitleg over figuurlijk taalgebruik

Je kunt ook oefenen met de betekenis van een uitdrukking

In de onderstaande uitdrukking is steeds een woord weggelaten. Sleep het juiste woord in de uitdrukking.

1: iemand iets in de   splitsen - iemand ongewenst iets geven of laten doen

2: iemand in de   spelen - iemand onbedoeld helpen

3: iets   maken - iets opeten of opdrinken

4: iets op een laag   zetten - iets krijgt minder aandacht

5: tegen de   lopen - betrapt wordenlamp pitje kaart maag soldaat


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam